Price : 150.00 บาท
แบบกระปุกคัดพิเศษ
Price : 70.00 บาท
ปลาร้ากะดี่ล้วนๆตัว+น้ำ
Price : 75.00 บาท
ปลาร้าปลากะดี่ ล้วน เน้นตัวๆ
ปลาร้าปลากระดี่ล้วน
Page 1 | 
ออกรายการทีวี
ร้านปลาร้าเงินล้าน ช.วันดีตลาดไท 

อาคารลานผักสด โซนปลาเค็มตากแห้ง 

ติดกับตลาดสด ตลาดไท ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์ 087-9999215 คุณโอ๋ , 086-7777215 คุณแป๊ะ

 
เว็บสำเร็จรูป
×